Rekentabel voor het bepalen van de concentratie CO2in stoom

P-alkaliteit in KVW
mg/l CaCO3
M-alkaliteit in KVW
mg/l CaCO3
P-alkaliteit in KW
mg/l CaCO3
M-alkaliteit in KW
mg/l CaCO3
Uitkomst:
mg/l CO2
KVW = ketelvoedingswater
KW = ketelwater

Het berekenen van de hoeveelheid CO2, wat ontstaat bij het produceren van stoom in een stoomketel, is bepalend voor de mate van de aciditeit (loogbindend vermogen) en corrosiviteit van de gecondenseerde stoom (condensaat). Door deze waarde te weten is te bepalen of er maatregelen genomen moeten worden genomen om CO2 vorming vanuit het ketelwater te voorkomen of een vluchtig CO2 bindend product te doseren.

Alkaliteit: is het zuurbindend vermogen van het water, als gevolg van de aanwezigheid van OH-, CO3= en HCO3- in het water.